Bomenkap Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan

Aan de Michiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan worden 101 bomen gekapt. Alle bomen worden vervangen door nieuwe bomen die nog worden geplant. De bomen worden gekapt van 19 februari tot en met 2 maart 2018.

De gemeente heeft een vergunning voor de kap van deze bomen. De kap is nodig als voorbereiding op de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Dit is de Machiel Vrijenhoeklaan (vanaf de Kijkduinsestraat), Sportlaan en Segbroeklaan. De herinrichting start eind maart 2018.

Planning

  • In de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 februari start de bomenkap in de omgeving Sportlaan tusssen het kruispunt met de Wildhoeflaan/Daal-en Bergselaan en het kruispunt met de Kwartellaan/Segbroeklaan. Komt het werk niet af, dan is er eventueel een uitloop in de daarop volgende week.
  • In de week van maandag 26 februari tot en met 2 maart worden de bomen gekapt in de omgeving Machiel Vrijenhoeklaan, tussen het kruispunt met de Kijkduinsestraat en het kruispunt met de De Savornin Lohmanlaan.
  • Op de Sportlaan, tussen het kruispunt met de De Savornin Lohmanlaan en het kruispunt met de Wildhoeflaan/Daal- en Bergselaan blijven de te kappen bomen voorlopig nog staan. Deze worden op een later tijdstip gekapt. Omwonenden ontvangen hierover nog een brief.

Overlast tijdens het kappen

De bomenkap zorgt voor geluidsoverlast en verkeershinder. De gemeente probeert dit tot een minumum te beperken. De bomen worden tussen 10.00 en 15.30 uur gekapt.

Doorgaand verkeer blijft altijd mogelijk. Als een weggedeelte is afgesloten, is er een omleidingsroute. Op enkele plekken kan tijdelijk een parkeerverbod gelden om de bomenkap mogelijk te maken.

Waarom worden de bomen gekapt?

Door de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust moet de gemeente bomen kappen. In de nieuwe situatie ziet het wegprofiel (de opbouw van de weg) er anders uit. De rijstroken en stoepen schuiven op en er wordt een ventweg en een fietspad aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat verplanten van de bomen niet mogelijk is. Alle gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen.

Meer informatie

De bomenkap wordt uitgevoerd door aanemer Kieftenburg. Heeft u vragen over de bomenkap? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van de gemeente. Dit is J. Hermans via telefoonnummer 06 – 10 69 99 44.

Dit bericht is afkomstig van de Gemeente Den Haag